SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON KESÄPÄIVÄT
Savonlinnassa 16.-18.6.2006

Hartaus ja hiljainen hetki palveluksessa menehtyneille rauhanturvaajille
17.6.2006 klo 12.30
Teuvo V. Riikonen

”Elämässä hallitsee uhrin laki. Mitään suurta ja kestävää ei voiteta ilman uhria, ei ilman kärsimystä” Muistatko mistä tuo lause on? Tiedätkö, että se liittyy lauseeseen ”Kollaa kestää”. Tuo lause on 13.3.1940 rauhan tultua annetussa päiväkäskyssä. Eräs kysymys, joka oli koko talvisodan ajan voimallisena yleisessä tietoisuudessa eli kysymys ”Kestääkö Kollaa?” Vastauksen tiedämme. Kollaa kesti. Sieltä ei lähdetty vihollista pakoon, vaikka sitten rauhan tultua nuo asemat jouduttiin luovuttamaan pois. Kollaan kestämisellä sanottiin olleen tavattoman suuri merkitys rintamalinjojen pitämisen kokonaisuuden kannalta. Päiväkäskyssä saatettiin todeta ylpeänä rauhan tultua: ”Divisioonamme lähti lyömättömänä!” Kollaan oli pakko kestää, että kokonaisuus olisi säilynyt. Mutta hinta tästä oli tavattoman korkea. Suojattoman Kollaan kallioille ja puronvarsille kaatui moni mies. Juuri tästä puhui alussa mainittu uhrin laki. ”Elämässä hallitsee uhrin laki. Mitään suurta ja kestävää ei voiteta ilman uhria, ei ilman kärsimystä”. Nyt me yhdessä tajuamme paremmin, että uhri ei ollut turha. Maatamme ei valloitettu. Uhrin vuoksi me säilytimme vapautemme ja länsimaisen demokraattisen hallinnon. Meillä on kokoontumisen, mielipiteen, sanan, uskonnon ja poliittisen ajattelun vapaus. Uhrin laki toteutui. Se toi meille vapauden.

Meitä Suomalaisia rauhanturvaajia on 50 vuoden aikana osallistunut lukuisiin rauhanturvaamisoperaatioihin. Niinä vuosina 45 sotilasta on menehtynyt tehtävää suorittaessaan, liikenne – ja muissa onnettomuuksissa tai terveydellisistä syistä. Työskentely kriisialueilla on ollut aina riskialtista ja myös vaarallista. Se ei ole kuitenkaan estänyt suomalaisia kantamasta vastuutaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden hyväksi. Puolustusministeri Seppo Kääriäinen sanoi YK.n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä 29.5.2006 suomalaisten rauhanturvaajien muistomerkillä, että ”Näissä operaatioissa menehtyneet suomalaiset rauhanturvaajat ovat antaneet korkeimman uhrinsa kansainväliseen kriisinhallintaan ja rauhantyöhön, joten he ansaitsevat pysyvän kunnioituksemme”.

Uhrin laki. Miten se liittyy kristilliseen sanomaan? Raamatun sanomaan liittyi uhrin laki. Toisen piti kärsiä rangaistus toisen puolesta. Virren sanoma puhuu tästä samasta. ”Ristillä rinnan ryövärin nukkuu uhri puhtahin” lauletaan tutussa laulussa. Kristus oli uhri puhtahin. Jumala uhrasi oman Poikansa meidän edestämme. Kristus syntyi tänne ihmisen osaan. Hän tuntee ja tietää ihmisen kivun ja tuskan. Myös sen uhrin, jonka monet suomalaiset ovat maksaneet rauhanturvaamistehtävissä. Se ei ollut turha uhri. Ei ole liikasanoja sanoa myös tässä hetkessä, että uhri ei ollut turha. Siksi he ansaitsevat meidän kaikkien pysyvän ja syvän kunnioituksemme sekä kiitoksemme. Uhri tähtää aina eteenpäin. On tarkoitus että uhrista syntyy jotain uutta ja parempaa. Kristus uhrasi itsensä puhdistaen meidät palvelemaan toisiamme. Myös Kollaan päiväkäsky viitoitti tietä eteenpäin ”On rakennettava teoilla ja uhrautuvalla hengellä niin kuin ampumahaudoissa ja tulilinjoilla”. Tämä on oikea suunta tänäänkin jokapäiväisessä elämässämme. Kristuksen uhrista käsin eletään, uskotaan, rukoillaan ja palvellaan. Virsirunoilija sanoo ”Sana tuli lihaksi, Herra ihmislapseksi, muuten hukkuisimme. Ilman Herraa Jeesusta, ilman ristin uhria vaivaan joutuisimme.” (17:3)
Elämässä vallitsee uhrin laki.
Mitään suurta ja kestävää ei voiteta ilman uhria, ei ilman kärsimystä.

Arvoisat Suomen Rauhanturvaajaliiton kesäpäiville tänne kauniiseen Savonlinnaan kokoontuneet juhlavieraat ja muu läsnä oleva väki! Me kunnioitamme hetken hiljaisuudella niiden neljänkymmenenviiden suomalaisen rauhanturvaajan muistoa, jotka 50 vuoden aikana ovat antaneet korkeimman uhrinsa.

Rukoilemme: Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä! Kiitos siitä, että meillä on vapaa maa. Kiitos siitä uhrista, jonka monet miehet ja naiset antoivat tämän vapauden puolesta. Siunaamme niiden suomalaisten muistoa, jotka rauhanturvaajatehtävissä ovat antaneet suurimman uhrin. Kiitos ennen kaikkea Kristuksen ristinuhrista, jonka kautta meillä on anteeksiantamus.

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen!