teuvovriikonen.fi - haastatteluja

Savonmaa 25.2.2015

Venäjä-ministerit päättävät Parikkalan rajaylityspaikasta perjantaina

- Nyt kysytään päättäjiltä jämäkkyyttä ja johtajuutta, painotti Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen esitellessään Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymistilannetta. Venäjä-ministeriryhmä käsittelee asiaa ensi perjantaina.
Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliito sekä Savonlinnan kaupunki ja Parikkalan kunta ovat esittäneet, että maan hallitus tekisi periaatepäätöksen vielä kevään aikana Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämiseen tähtäävän valmistelun käynnistämisestä.

Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy  selvitti Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaliittojen tilauksesta Parikkalan ylityspaikan kansainvälistämisen aluetaloudellisia vaikutuksia. Sen mukaan, mikäli Parikkalan rajaylityspaikka olisi ollut avoin jo 2014,  Etelä-Karjalan saama suora lisätulo olisi ollut  noin 10 miljoonaa euroa ja Etelä-Savon noin yhdeksän miljoonaa, josta erityisesti Savonlinnan seutu olisi hyötynyt.
Venäläisten matkat Parikkalan raja-aseman kautta voivat nousta yli 300 000 matkaan vuoteen 2025 mennessä. Matkailutuloja kertyisi vuonna 2018 Etelä-Savoon 14 miljoonaa euroa ja Etelä-Karjalaan 24 miljoonaa.

Mikäli kymmenen vuoden tähtäimen matkustusennuste toteutuisi ja venäläismatkailijoiden rahankäyttö säilyisi nykytasolla, voisi matkailutuloa kertyä vuonna 2025 jopa 21 miljoonaa euroa Etelä-Savolle ja 36 miljoonaa euroa Etelä-Karjalalle.
Uuden ylityspaikan avaaminen lyhentää matkaa Pietarista Savonlinnan seudulle ja Pohjois-Karjalaan Petroskoista ja Sortavalasta 30 kilometrillä eli noin puolella tunnilla.

Henkilöliikenteen lisäksi ylityspaikan avaaminen vaikuttaisi vienti- ja tuontikuljetuksiin erityisesti Karjalan tasavallan ja Suomen välillä lyhentyvien kuljetusmatkojen ansiosta.
Selvityksessä ei tutkittu vaikutusta rahtiliikenteeseen, mutta Matti Viialaisen mukaan on varmaa että vaikutusta on. - Parikkala-Syväoron edullinen sijainti ja hyvät tiet  molemmin puolin rajaa alentaa myös teollisuuden kuljetuskustannuksia erityisesti Suomen ja Karjalan tasavallan viennissä ja tuonnissa.

Selvityksen esittelytilaisuudessa olleet kansanedustajat Jouni Backman (sd.),Jukka Kopra (kok) ja Kimmo Tiilikainen (kesk) olivat yhtä mieltä Parikkalan raja-aseman avaamisen hyödyllisyydestä - Ei vain pitkällä tähtäimellä myös lyhyt sihti puhuu Parikkalan rajanylityspaikan puolesta. Tarvitaan investointeja.
Samaa korosti myös Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen . - On katsottava tulevaisuuteen ja löydettävä investointikohteita, jotka tuovat talouteen dynamiikkaa.

Ylityspaikan investointikulut arvioidaan noin 10 miljoonaksi euroksi, josta ENI-ohjelman rahoitusosuus olisi kahdeksan miljoonaa euroa. Kotimaista rahaa tarvittaisiin vain kaksi miljoonaa euroa. ENI.-ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä EU:n ulkorajoilla.

Ylityspaikan vaatima henkilöstö on noin 50-60  henkilötyövuotta, mikä merkitsisi lisäksi  3-6 miljoonaa euroa. Sisäministeriön virkamiesjohto on esittänyt näkemyksiä, ettei tämän tai seuraavan hallituksen tarvitsisi rajainvestointeja tehdä, koska nykyiset ylityspaikat riittävät.
Savonlinnalainen Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Teuvo V. Riikonenon ollut  kannattamassa rajanylityspaikan avaamista. Hän arvioi, että sisäministerinä istuva puoluetoveri Päivi Räsänen olisi myös lämmennyt hankkeelle, vaikka puolue ei vielä olekaan ottanut virallisesti kantaa asiaan.