Afganistan 23.5.2008

KERSANTTI PETRI IMMOSEN KUOLEMAN 1-VUOTISMUISTOJUHLA

”Elämässä hallitsee uhrin laki. Mitään suurta ja kestävää ei voiteta ilman uhria,
ei ilman kärsimystä” Tiedätkö mistä tuo lause on? Se liittyy lauseeseen ”Kollaa
kestää”.
Tuo lause on 13.3.1940 rauhan tultua annetussa päiväkäskyssä. Eräs kysymys, joka
oli koko talvisodan ajan voimallisena yleisessä tietoisuudessa eli kysymys
”Kestääkö Kollaa?” Kollaa oli merkittävä Suomen ja Neuvostoliiton väliseen sotaan
liittyvä paikka.
Vastauksen tiedämme. Kollaa kesti. Sieltä ei lähdetty vihollista pakoon, vaikka
sitten rauhan tultua, nuo asemat jouduttiin luovuttamaan pois. Kollaan kestämisellä
sanottiin olleen tavattoman suuri merkitys rintamalinjojen pitämisen kokonaisuuden
kannalta.
Päiväkäskyssä saatettiin todeta ylpeänä rauhan tultua:
”Divisioonamme lähti lyömättömänä!” Kollaan oli pakko kestää, että kokonaisuus
olisi säilynyt. Mutta hinta tästä oli tavattoman korkea. Suojattoman Kollaan
kallioille ja puronvarsille kaatui moni mies. Juuri tästä puhui alussa mainittu
uhrin laki.
”Elämässä hallitsee uhrin laki. Mitään suurta ja kestävää ei voiteta ilman uhria,
ei ilman kärsimystä”. Nyt me yhdessä tajuamme paremmin, että uhri ei ollut turha.
Suomea ei valloitettu. Uhrin vuoksi me säilytimme vapautemme ja länsimaisen
demokraattisen hallinnon. Meillä on kokoontumisen, mielipiteen, sanan, uskonnon ja
poliittisen mielipiteen vapaus. Uhrin laki toteutui. Se toi meille vapauden.

Meitä Suomalaisia rauhanturvaajia on yli 50 vuoden aikana osallistunut lukuisiin
rauhanturvaamisoperaatioihin. Niinä vuosina 47 sotilasta on menehtynyt tehtävää
suorittaessaan, liikenne – ja muissa onnettomuuksissa tai terveydellisistä syistä.
Heistä viimeisin oli kersantti Petri Immonen, joka menehtyi vuosi sitten
tehtäväänsä suorittaessaan täällä Afganistanissa Maimanassa.. Hän antoi korkeimman
mahdollisen uhrin – oman henkensä.
Työskentely kriisialueilla on ollut aina riskialtista ja myös vaarallista. Se ei
ole kuitenkaan estänyt suomalaisia kantamasta vastuutaan kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden hyväksi. Entinen puolustusministeri, nykyinen kansanedustaja Seppo
Kääriäinen sanoi YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä 29.5.2006
suomalaisten rauhanturvaajien muistomerkillä, että ”Näissä operaatioissa
menehtyneet suomalaiset rauhanturvaajat ovat antaneet korkeimman uhrinsa
kansainväliseen kriisinhallintaan ja rauhantyöhön, joten he ansaitsevat pysyvän
kunnioituksemme”.
Tänään haluamme kunnioittaa kersantti Petri Immosen tekemää arvokasta työtä sekä
korkeinta mahdollista uhria, minkä hän antoi.

Uhrin laki. Miten se liittyy kristilliseen sanomaan?
Raamatun sanomaan liittyi uhrin laki. Toisen piti kärsiä rangaistus toisen
puolesta, sillä ”samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien
synnit, ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan
pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat”
(Hepr.9:28).. Jumala uhrasi oman Poikansa meidän edestämme. Kristus syntyi tänne
ihmisen osaan. Hän tuntee ja tietää ihmisen kivun ja tuskan. Myös sen uhrin, jonka
monet suomalaiset ovat maksaneet rauhanturvaamistehtävissä. Se ei ollut turha uhri.
Ei ole liikasanoja sanoa myös tässä hetkessä, että uhri ei ollut turha.
Siksi niin Petri Immonen, kuin kaikki he ansaitsevat meidän kaikkien pysyvän ja
syvän kunnioituksemme sekä kiitoksemme.
Uhri tähtää aina eteenpäin. On tarkoitus että uhrista syntyy jotain uutta ja
parempaa. Kristus uhrasi itsensä puhdistaen meidät palvelemaan toisiamme. Myös
Kollaan päiväkäsky viitoitti tietä eteenpäin ”On rakennettava teoilla ja
uhrautuvalla hengellä niin kuin ampumahaudoissa ja tulilinjoilla”.
Tämä on oikea suunta tänäänkin jokapäiväisessä elämässämme. Kristuksen uhrista
käsin eletään, uskotaan, rukoillaan ja palvellaan. Virsirunoilija sanoo ”Sana tuli
lihaksi, Herra ihmislapseksi, muuten hukkuisimme. Ilman Herraa Jeesusta, ilman
ristin uhria vaivaan joutuisimme.”
(17:3)
Elämässä vallitsee uhrin laki.
Mitään suurta ja kestävää ei voiteta ilman uhria, ei ilman kärsimystä.

Arvoisat palvelustoverit ja muu läsnä oleva väki! Me kunnioitamme hetken
hiljaisuudella kersantti Petri Immosen ja kaikkien niiden suomalaisten
rauhanturvaajien muistoa, jotka yli 50 vuoden aikana ovat antaneet korkeimman
uhrinsa.

Rukoilemme: Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä! Kiitos siitä, että meillä on
vapaus. Kiitos siitä uhrista, jonka monet miehet ja naiset antoivat tämän vapauden
puolesta.
Siunaamme niiden suomalaisten muistoa, jotka rauhanturvaajatehtävissä ovat antaneet
suurimman uhrin.
Kiitos ennen kaikkea Kristuksen ristinuhrista, jonka kautta meillä on
anteeksiantamus.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen! Aamen.