POLIITTINEN KANNANOTTO
Teuvo V. Riikonen, Kristillisdemokraattien 2. varapuheenjohtaja
Vaalitilaisuus Savitaipaleella ja Haminassa 14.2.2015

KULTTUURISTA LEIKKAAMINEN VIRHE

Taloudellisen taantuman aikana monessa kunnassa tehdään virhe leikatessa kulttuuripalveluja. Kovat taloudelliset arvot jättävät kulttuuriin satsaamisen vähemmälle. Takana on usein ajatus, että kulttuurista voi leikata, koska sen merkitys on pieni. Silloin sen positiivista vaikutusta ei tunneta riittävästi.

Kuitenkin monet tutkimukset osoittavat, että kulttuurilla ja taiteella on myönteinen vaikutus hyvinvointiin. Hyvinvointi ja ihmisen kokonaisvaltainen terveys on muutakin kuin sairauden puuttumista. Terveys on myös tasapainoa ihmisen elämän tavoitteiden ja sosiaalisen ympäristön välillä, missä hän elää ja vaikuttaa. Kulttuuri- ja taidenautintojen on todettu estävän esimerkiksi muistisairauksia ja edistävän terveyttä.

Vapaa-ajan kulttuuriharrastukset pidentävät ihmisen kokonaisvaltaista jaksamista ja rikastuttavat elämänkaarta. Musiikki -, teatteri -, kirjallisuus -, elokuva -, käsityöharrastukset sekä vapaa-ajan opiskelu voivat pidentää ihmisen elinkaarta. Kirjastolaitoksen kautta pidetään yllä henkisiä puolustusvoimia ja vapaan sivistystyön kautta tavoitetaan vuosittain yli miljoona suomalaista.

Taloudellisen hyödyn nimissä voidaan nyt tehdä suuria virheitä. Koulutus - , kulttuuri-, ja sivistyspolitiikalla luodaan osaamisen perusta. Kulttuurielämän kautta kehitetään ihmisten luovuutta ja osaamista. Tätä kautta voi syntyä myös uusia innovaatioita, joilla on merkitystä maan talouteen positiivisesti. Kulttuuriin satsaaminen tulee takaisin positiivisesti vireytenä, jaksamisena ja luovuutena.
  
Teuvo V. Riikonen