SAVONLINNAN KRISTILLINEN OPISTO

TAPAHTUMAKALENTERI 2007 /ESIPUHE

AGRICOLA KÄVI MEILLÄ

Luku- ja kirjoitustaito ovat Suomessa itsestäänselvyys ja kuuluvat kansalaisten perustaitoihin, josta yleinen oppivelvollisuus pitää huolen.

Suomalainen koulutuslaitos on saanut Pisa-tutkimuksia myöten hyvää palautetta. Mutta mistä tähän on tultu? Pinnallinen nykyaika helposti unohtaa juuret.

1500-luvulla tilanne oli toinen, kouluja oli harvassa ja niissä koulutettiin ainoastaan poikia kirkon miehiksi tai virkamiehen uralle. Uskonpuhdistus muutti tilanteen ja tavoitteena oli, että jokainen perehtyi omalla kielellä Jumalan sanaan. Kun kirjakieltä ei ollut, se oli luotava. Tarvittiin Mikael Agricolaa, joka monitaitoisena alkoi luoda Suomen yleiskieltä. Suomalaisen sivistyksen juuret lepää kolmen merkittävän instituution varassa: kirkon, koulun ja kirjaston.

Vuonna 2007, Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuonna tulee kuluneeksi 450 vuotta Mikael Agricolan kuolemasta. Tämä piispanakin toiminut kirjakielen isä monilla matkoillaan kävi myös nykyisen Savonlinnan kristillisen opiston paikalla sijaitsevassa Säämingin pappilassa 1549. Opistomme sivistykselliset juuret ulottuvat kauas. Agricolan ihanteet ja tavoitteet ovat edelleen voimassa. Agricola onnistui olosuhteisiin nähden hyvin ja hän osasi sovittaa yhteen uutta ja vanhaa. Kansa pysyi rauhallisena ja pääsi itse kokemaan uudistuksen tuoman hyödyn. Ensi kertaa jokainen suomalainen saattoi ymmärtää mitä hänelle puhuttiin kirkossa.

Nykyinen koulutus-järjestelmä suosii isoja yksiköitä ja pyrkii liian usein tasapäistämiseen. Vapaa sivistystyö ja kansanopistolaitos ovat uskaltaneet aina kulkea pää pystyssä puolustamassa selkokielistä sivistystä, joka kuuluu kaikille kansanryhmille ja yksilöille.

Savonlinnan kristillinen opisto monipuolisessa tarjonnassaan pyrkii huomioimaa erilaiset oppijat, jotka tarvitsevat uusia ja erilaisia opetusmuotoja. Toimintaa leimaa kristillisestä arvopohjasta nouseva vapaus, itsenäisyys, luovuus ja erilaisuuden kunnioittaminen. Haluamme tarjota mahdollisuuden oppimiseen myös niille, joilla on vaara pudota virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Pyrimme Agricolan hengessä tarjoamaan jokaiselle mahdollisuuden omalla kielellä ja tavalla oppimiseen ja sivistykseen.

Opiston laaja opetustarjonta perustuu uudistuvaan tarjontaan, verkostoitumiseen, dynaamiseen reagointiin muuttuvissa olosuhteissa ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Kun tähän lisätään monella tavalla parantuneet olosuhteet ja koulutuksen vieminen ihmisten luo tulos on hyvä. Toivotamme teidät jokaisen tervetulleeksi mukaan Savonlinnan kristillisen opiston toimintaan.

Katso mahdollisuudet ja tule mukaan.

Et ole ensimmäinen.
Agricolakin kävi meillä.
Teuvo V. Riikonen
rehtori

Savonlinnan kristillinen opisto