ITÄ-SAVO 23.2.2011

OKL:n seinien vai sivistyksen puolesta?

Keskustelu Savonlinnan OKL:stä eli Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastosta (SKOPE) Itä-Suomen yliopiston alaisuudessa on menossa.
Lenita Toivakka oli (IS 19.2.) valmis keskittämään opettajankoulutuksen Savonlinnaan. Ehdotus on hyvä, mutta ei liene realistinen, koska sekä yliopiston ylin johto että SKOPE:n nykyinen esimies ovat perustelleet useammankin kerran, miksi opettajankoulutusta ei voida keskittää Savonlinnaan. Tiloja ei ole riittävästi, ja opiskelijat eivät mahtuisi harjoittelemaan Savonlinnan kouluihin.

Opettajankoulutuksesta iso osa on lukion ja yläluokkien aineenopettajakoulutusta. Luokanopettajakoulutusta ei voi irrottaa tästä, koska SKOPE:n Joensuun yksikkö vastaa aineenopettajakoulutuksen pedagogisista opinnoista. Opettajankoulutukseen realismia ei tunneta. Asiat nähdään vain rakennusten ja talouden kannalta.

Mikä on opettajankoulutuksen ongelma? Yksikkö tuottaa ansiokkaasti opettajia, mutta toinen yliopistojen tehtävä eli tieteen tekeminen jää vähemmälle.
UEF:n tutkimustietokannan (http://www.uef.fi/uef/julkaisut) mukaan Savonlinnan yksikkö häviää julkaisutoiminnan laadussa ja määrässä itseään pienemmälle Joensuun yksikölle.
Yliopistojen tärkein tehtävä on maisterien kouluttamisen lisäksi tieteellinen tutkimus. Kun tämä pettää, putoaa perusta koko toiminnalta. Sen pitää perustua tutkimukseen, ja jos sitä ei synny, pidemmän päälle ei ole perusteita myöskään opetustehtävälle. Suuremmalla ulkopuolisella rahoituksella olisi ollut myös Savonlinnassa mahdollista palkata uusia tutkijoita.
Yksikköä voidaan vielä kehittää, jotta se pärjää. Se edellyttää nykyistä merkittävämpää tutkimustoimintaa. Eero Sistosen ehdottama (IS 19.2) täydennyskoulutus on lähtökohtaisesti Aducate-yksikön tehtävä.

Ongelmia ei ratkaista vain lisärahoituksella. Lisäksi on luotava uskottavaa ja kansainvälisestikin merkittävää tutkimustoimintaa. Vain näin voidaan lisätä kilpailukykyä ja pärjätä kilpailussa aloituspaikoista.
Etelä-Savon maakunnalle riittää tehtäväksi se, että se kannustaa ja rahoittaa, mutta myös vaatii yliopistonmäkeä kehittymään tällaiseksi tutkimuspaikaksi.
Jos tähän päästään, lahjakkaat ylioppilaat löytävät tiensä Savonlinnaan, ja koulutuksen laatu paranee. Itä-Suomen Yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen taakse tarvitaan kaikki maakunnan voimat.
Nyt ei taistella vain irtopisteiden, kansanedustajapaikkojen ja työpaikkojen puolesta, vaan myös koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen, sanalla sanoen sivistyksen puolesta.

Teuvo V. Riikonen
rehtori, kirjailija
KD:n 1. varapuheenjohtaja
kansanedustajaehdokas
Savonlinna