KULTTUURIHYRRÄ 2004

SAVONLINNAN KRISTILLINEN OPISTO:
TAIDE KAIKILLE – VAPAAN SIVISTYSTYÖN KAUTTA

Yli 800 lasta taputtaa ja laulaa innolla konsertissa Savonlinna-salissa! Tunnettu muusikko vierailee Savonlinnassa vanhusten - ja kehitysvammaisten palvelutaloissa, mielenterveyskuntoutujien luona ja työttömien päiväpiirissä. Taideleirillä vanhus ensimmäistä kertaa maalaa maisemakuvaa saaden positiivista palautetta ja huomaa yhtäkkiä osaavansa. Lasten – ja koululaisten taideleirillä maankuulu taikuri hiljentää katselijat taikojen ihmeelliseen maailmaan. Lasten nauru kaikuu juhla-salissa. Musiikki ja
teatteri- ja ilmaisulinjalla koulukiusattu nuori ja keski-ikäinen luovuuden kautta alkavat löytää omaa persoonaansa. Tuloksena on upeita esityksiä, kaunista osaamista ja tyytyväinen ihminen. Esimerkit ovat vapaan sivistystyön alaisen Savonlinnan kristillisen opiston toiminnasta. Tälle kaikille laki antaa mahdollisuuden sanoessaan: ”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä” Koulutukseen kuuluu laaja kulttuurillinen anti. Vapaan sivistystyön koulutusta leimaa, vapaus, vapaaehtoisuus, helppo saatavuus ja omaehtoinen tehtävänhaku. Vapaus antaa luovuuden eri puolien kukkia. Uusi purkautuu esiin kuvataiteissa, musiikissa, kirjoittamisessa, tanssissa, näytelmissä ja muissa muodoissa. Vapaaehtoisuus antaa tilaa osallistumiselle. Ensimmäisen kynnyksen ylitettyä ratkaisevin este on ohitettu. Helppo saatavuus vie koulutuksen jopa opiston ulkopuolelle. Hinnoittelussa otetaan kohderyhmä huomioon ja ajallisesti kaikki vuoden ajat ovat käytettävissä. Omaehtoinen tehtävänhaku antaa jatkuvan mahdollisuuden etsiä, kokeilla sekä joskus yrittämisen ja erehdyksen kautta löytää. Savonlinnan kristillisen opiston toiminnassa käy vuosittain yli 12.000 osallistujaa. Jokainen on mahdollisuus. Elämä on elinikäistä oppimista. Upea miljöö Saimaan rannalla kulttuurikaupungissa, jatkuvasti kehitettävät ajanmukaiset tilat, taitava henkilökunta, laaja yhteistyöverkosto, ammattitaitoiset opettajat ja motivaatio oppimiseen saavat aikaan uutta oppimista. Kun ihminen oivaltaa ja oppii tapahtuu luova ihme. Oppiminen ja kulttuuri kuuluvat kaikille. Taide kaikille. Ars longa -vita brevis!


Teuvo V. Riikonen
rehtori, kirjailija